Checklista undvika hot och våld 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom processen att undvika hot och våld på arbetsplatsen.

Hot och våld tar sig uttryck på många olika sätt och har olika orsaker beroende på var och i vilken situation det sker. Det är inte lätt att peka på alla potentiella risker som kan ge upphov till hot och våld på en arbetsplats. Målsättningen måste dock vara att ingen på en arbetsplats ska behöva utsättas för en hotfull eller våldsam situation.

För att uppnå denna målsättning krävs bland annat relevant utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder. Känslan av att kunna råka ut för hot och våld på en arbetsplats kan innebära stress, rädsla och misstänksamhet vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Därmed är hot och våld i arbetet ett arbetsmiljöproblem som styrs av lagar och förordningar.

Specifikation

  • Checklista undvika hot och våld 2024
  • 4716
  • 1,19
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider