Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2024

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att undvika att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Stress är en del av våra liv och till en viss del tillför stress något positivt som exempelvis extra energi för att slutföra en uppgift. Men långvarig stress utan möjlighet till vila och återhämtning är skadligt för oss. I värsta vall drabbas vi av sjukdomar som hjärtinfarkt, utmattningssyndrom, fibromyalgi och andra långvariga tillstånd med smärta.

Lider du eller misstänker du att någon annan lider av stress som kan komma att leda till ohälsa? Ta då hjälp av DokuMeras mall Checklista undvika stressrelaterad ohälsa.

Specifikation

  • Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2024
  • 4708
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider