Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2024

Denna checklista från DokuMera ger dig en systematisk överblick över hur uppsägning på grund av arbetsbrist bör hanteras och leder dig genom processen så att allt sker på ett så korrekt sätt som möjligt.

Arbetsbrist kan uppstå av olika skäl, och i hög grad är det arbetsgivaren som avgör om det föreligger. Arbetsbrist har i grund och botten ekonomiska orsaker men yttrar sig på olika sätt. Ofta beror det på att företagets försäljning minskat och att personal därför inte behövs i samma utsträckning, men det kan också handla om effektiviseringar inom företagets organisation som gör att personalstyrkan kan minskas eller måste omorganiseras. Det kan även bero på att företaget börjar använda ny teknik eller nya maskiner som gör att viss personal inte behövs i samma omfattning.

Vad som däremot inte kan utgöra arbetsbrist är förtäckta, personliga, skäl till varför någon eller några sägs upp.

I fråga om uppsägning finns många regler att ta hänsyn till när uppsägningen ska genomföras. I vissa fall kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig om någon av dessa regler förbises eller inte tas hänsyn till. Därför kan denna checklista vara till stor hjälp.

Specifikation

  • Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2024
  • 4262
  • 1,26
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider