Checklista uppsägningssamtal 2024

Denna checklista från DokuMera är till för att hjälpa chefer att genomföra uppsägningssamtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Att genomföra ett uppsägningssamtal på ett bra sätt kan vara en svår uppgift. Det kan därför vara bara att gå igenom en checklista inför samtalet för att försäkra sig om att viktiga moment finns med och att samtalet förs på ett tydligt sätt så att missförstånd undviks samtidigt som arbetstagaren visas respekt.

Eftersom uppsägning också ofta rör arbetstagaren personligen är det viktigt att tänka på att situationen hanteras på ett så bra sätt som möjligt, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. Checklistan hjälper dig med detta genom att ge ett flertal råd tillsammans med de moment som beskrivs.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan vissa av stegen behöva modifieras. Kontrollera därför med sakkunnig jurist om du vill använda checklistan för detta ändamål.

Specifikation

  • Checklista uppsägningssamtal 2024
  • 4297
  • 1,24
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider