Checklista utvärdering styrelsearbetet 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att utvärdera hur styrelsens arbete fungerar i ett visst bolag och vid genomgång av kontrollpunkterna får du troligtvis många idéer kring hur styrelsearbetet skulle kunna förbättras.

Styrelsen bör varje år fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar dess arbete. Styrelsen har en strategiskt styrande roll, samt en kontrollfunktion, informationsfunktion och ansvar för bolagets verkställande ledning. Den operativa verksamheten sköts av företagets VD.

I denna checklista för utvärdering av styrelsearbetet tas punkter som tidsallokering, mötesfrekvens, uppföljning och trendförändringar upp.

Specifikation

  • Checklista utvärdering styrelsearbetet 2024
  • 716
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider