Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet inför ett beslut om att acceptera ett erbjudande om ordförandeskap eller ej, i ett aktiebolags styrelse.

Styrelseordförande är den person som leder styrelsens arbete och väljs vanligtvis av styrelsen. Ordförandens främsta uppgifter är att kalla till styrelsemöten, bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter, se till att protokoll förs och agera mentor till vd.

Denna checklista hjälper dig att besluta dig för om du vill acceptera ett uppdrag som styrelseordförande och innehåller punkter såsom solvenskontroll, ekonomisk analys, ägarnas kravspecifikation etc.

Specifikation

  • Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2024
  • 718
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider