Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2024

Denna mall från DokuMera är en checklista som riktar sig till dig som är chef med personalansvar samt till personalansvariga i arbetet med stresshantering.

Stress är en uppvarvning som kroppen gör inför en utmaning eller ett hot. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan ge upphov till utmattningssyndrom eller s.k. utbrändhet.

Utmattningssyndrom kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörningar. Det uppstår efter långvarig belastning och ger initialt smärtor, värk, störningar i hjärtrytmen, andningen samt mag-, tarm- och urinfunktioner, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. I akutfasen uppträder ofta högt blodtryck, yrsel eller bröstsmärtor. Återhämtningsfasen från utbrändhet kan vara lång med bestående stressintolerans.

Checklistan identifierar ett antal faktorer som är varningssignaler för stressrelaterad ohälsa. Checklistan belyser också tidiga och sena beteenden och attityder hos individer som går mot utbrändhet.

Specifikation

  • Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2024
  • 4689
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider