Checklista varumärkesskydd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utreda om företaget i sin marknadsföring av produkter eller tjänster har något varumärkesskydd samt om sådant skydd kan fås genom registrering.

Behovet av ett varumärke uppstår när företaget säljer en produkt eller en tjänst som liknar ett annat företags produkter eller tjänster. Behovet av varumärkesskydd är särskilt stort om företaget marknadsför produkter där det finns ett stort utbud från olika tillverkare.

För att skydda ditt varumärke och ha ensamrätt att använda det vid marknadsföring av dina produkter eller tjänster måste varumärket registreras. Det finns annars en risk för att någon annan gör sig skyldig till varumärkesintrång och utnyttjar ditt varumärke för egen vinning. Genom registreringen undviker du även att konkurrenter använder sig av ett varumärke som liknar ditt. Det finns annars en risk för att dina kunder förväxlar ditt varumärke med någon annans produkter.

Varumärkesregistrering gäller i tio år och sker hos Patent- och registreringsverket. För att ensamrätten ska gälla i fler länder än Sverige kan du registrera varumärket i varje enskilt land eller ansöka om ett internationellt varumärke inom någon av de internationella varumärkesorganisationerna.

Specifikation

  • Checklista varumärkesskydd 2024
  • 752
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider