Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att säkerställa att du efterlever de krav som gäller i fråga om ställningar på arbetsplatsen.

Användning av ställningar medför olika typer av risker, och genom att följa de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det möjligt att göra arbetet med ställningar säkrare. Den här checklistan som innehåller kontrollpunkter hjälper dig att uppnå det målet.

Specifikation

  • Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2024
  • 5405
  • 1,13
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider