Coachingplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en coachingplan.

En coachingplan fyller två funktioner: den skapar en grund för fortlöpande coaching, och den säkerställer att coachens åtgärder stödjer den anställdes mål om utveckling. Det gör den genom att coachingplanen stadgar både vad coachen och den anställda ska göra. Den anställdes skyldigheter innefattar att vidta åtgärder för förändring samt att sätta upp mål, och dessa har sin grund i coachingplanen som ska fungera som en grund för att mäta framgången. Coachens skyldigheter handlar framför allt om de specifika coachingåtgärder som ska vidtas – en av coachens uppgifter är att verka för att de åtgärder som planerats faktiskt vidtas, följs upp och utvärderas. Hur effektiv coachingplanen är avgörs emellertid helt av den anställdes utveckling och framgång.

Specifikation

  • Coachingplan 2024
  • 5207
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider