Dagordning arbetsplatsträff 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en dagordning inför en arbetsplatsträff.

Arbetsplatsträffar eller arbetsplatsmöten ger alla en möjlighet att bli delaktiga i beslutsprocessen på en arbetsplats. Alla som medverkar ska kunna se och påverka resultat och förändringar på den egna arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar skapar en organisation och ett klimat där idéer och goda förslag kan komma fram och bidra till att verksamheten utvecklas positivt. Arbetsplatsträffar skapar dialog mellan alla nivåer inom organisationen och bidrar till större intresse för det egna arbetet.

Dagordningen till en arbetsplatsträff kan med fördel innehålla fasta punkter. Alla på arbetsplatsen ska dock kunna anmäla frågor till mötet och möjligheter ska ges till att ta del av dagordningen. Bifogat till dagordningen kan åtgärdslistor upprättas med aktiviteter som ska utföras. Arbetsgrupper kan skapas för att utföra de olika arbetsuppgifterna.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska skriva en dagordning till en arbetsplatsträff så sparar du tid.

Specifikation

  • Dagordning arbetsplatsträff 2024
  • 4661
  • 1,20
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider