Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om fondemission.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till bolagsstämma innehålla ett förslag till dagordning. I förslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman. Ärendena ska vara numrerade.

Denna mall består av en förskriven dagordning som är avsedd att användas på en extra bolagsstämma där beslut om fondemission ska fattas.

Specifikation

  • Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2024
  • 566
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider