Dagordning för styrelsemöte - stiftelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning för ett styrelsemöte i en stiftelse.

En dagordning är en förteckning över alla ärenden och frågor som ska tas upp vid ett styrelsemöte och brukar upprättas av styrelseordförande och sekreterare tillsammans. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte funnits med i dagordningen. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Specifikation

  • Dagordning för styrelsemöte - stiftelse 2024
  • 5322
  • 1,14
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider