Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp ett dagsschema för upp till tio schemalagda objekt. Ett objekt kan vara exempelvis en person, en grupp eller en aktivitet. Schemat fylls i för en kalendervecka i taget och för totalt fyra sammanhängande kalenderveckor.

I bladen ska du mata in alla data för händelserna för de olika objekten. För att du ska veta vilka datum som dagsschemat för varje kalendervecka behandlar så visas ett datumintervall bredvid respektive menyval i huvudmenyn och även i respektive dagsschema. Datumintervallet utgår från det startdatum för schemaläggning som angetts i bladet basuppgifter.

Specifikation

  • Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2024
  • 1179
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider