Delegeringshandling yttre miljö 2024

Denna mall från DokuMera är en delegeringshandling som hjälper dig att delegera miljöarbetsuppgifter vidare i organisationen.

Delegering sker alltid på den delegerandes risk och det är upp till den som delegerar att se till att mottagaren av delegeringen har de befogenheter (ekonomiska befogenheter och arbetsledningsbefogenheter) och den kompetens (yrkesmässig samt tillgång till erforderlig information) som krävs för att denne ska kunna fullgöra sitt miljöansvar.

Denna mall avser den yttre miljön, exempelvis i fråga om miljöansvar enligt miljöbalken. Om du behöver en delegeringshandling i fråga om arbetsmiljö kan du ta del av mallen Delegeringshandling arbetsmiljö med ID 2061.

Specifikation

  • Delegeringshandling yttre miljö 2024
  • 5179
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider