Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta en gäldenär om att en fordran eller rättighet har överlåtits.

Det är viktigt att underätta gäldenären när en underrättelse sker. Detta kallas för denuntiation och medför att förvärvaren av det enkla skuldebrevet eller den enkla fordringen får skydd mot överlåtarens borgenärer. Överlåtelsen medför också att gäldenären försätts i ond tro om vem som har rätt att ta emot betalning enligt fordringen/skuldebrevet.

Denuntiation gäller inte endast för enkla skuldebrev, utan även vanliga fakturor, fordringar enligt avbetalningskontrakt, hyreskontrakt m.m.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera när du ska underrätta gäldenären om en överlåtelse av en viss fordran.

Specifikation

  • Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2024
  • 4821
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider