Dröjsmålsränteberäkning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna dröjsmålsränta fram till en viss dag, avseende en försenad betalning. Räntan beräknas utifrån att du anger vilken dröjsmålsräntesats som ska tillämpas vid olika tidpunkter under förseningen.

Dröjsmålsränta utgår när en fordran har förfallit till betalning. Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter om inte parterna har ett avtal som stipulerar annat. Ränta får tas ut först från förfallodagen, dvs. sista dagen som gäldenären har möjlighet att betala skulden utan att hamna i dröjsmål. Om parterna inte har avtalat om en viss förfallodag gäller räntelagens bestämmelser.

Specifikation

  • Dröjsmålsränteberäkning 2024
  • 1188
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider