Du Pont-analys totalt kapital 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en Du Pont-analys av den ekonomiska rapporteringen från verksamheten, för en räkenskapsperiod som slutat eller tidigare påbörjats.

DokuMera har tagit fram ett komplett kalkylblad i vilket du sätter in olika siffror från ditt företag som sedan beräknas och presenteras både grafiskt och numerärt på ett mycket överskådligt sätt. Resultaten av beräkningen hjälper dig analysera företagets lönsamhet och kan användas som underlag för beslutsfattandet i bolaget.

En Du Pont-analys är en metod för att mäta lönsamheten i ett företag genom att bryta ner den i tre delar: vinstmarginal, omsättning och förhållandet mellan totala tillgångar och aktiekapital.

Specifikation

  • Du Pont-analys totalt kapital 2024
  • 1191
  • 1,42
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider