Ekonomisk plan för brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening.

Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av planen ska också framgå om förutsättningarna för registrering är uppfyllda.

Denna mall kan användas för ovanstående ändamål. Innehållet i mallen är endast exemplifierande, och behöver anpassas utifrån de förutsättningar och omständigheter som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Ekonomisk plan för brf 2024
  • 5376
  • 1,13
  • 12
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider