Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska göra en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön.

Att bli utsatt för hot och våld i sitt arbete är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta förebyggande och göra en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön. Många hot- och våldsituationer går att undvika genom bra planering.

Faktorer som kan innebära risk för hot och våld i arbete är exempelvis:

- hantering av pengar eller varor - arbete med människor - arbete i offentliga miljöer - arbete inom myndigheter eller andra idéburna organisationer - kvälls- eller nattarbete

- ensamarbete - bristande kunskap och erfarenhet både inom sitt yrkesområde och om bemötande och konflikter - stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning

- brottsutsatta områden eller platser.

Med hjälp av DokuMeras enkät gör du enkelt en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön.

Specifikation

  • Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2024
  • 4709
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider