Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel borgen med efterställd regressrätt.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller ett företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först efter att kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala (till skillnad från proprieborgen där borgensmannen i alla lägen är betalningsskyldig som för egen skuld). En nackdel med enkel borgen är att skulden kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter innan kraven kan riktas mot borgensmannen.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en enkel borgen mellan två företag. Att regressrätten är efterställd innebär att borgenärens fordran prioriteras före borgensmannens regressfordran på gäldenären för det fall borgensmannen tvingats betala borgenären i gäldenärens ställe.

Specifikation

  • Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2024
  • 4090
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider