Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel standardborgen med efterborgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först efter att kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala (till skillnad från proprieborgen där borgensmannen i alla lägen är betalningsskyldig som för egen skuld). En nackdel med enkel borgen är att skulden kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter innan kraven kan riktas mot borgensmannen.

Efterborgen kallas även för överborgen och innebär att en borgensman går i borgen för en annan borgensman.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en enkel borgen mellan två företag med möjlighet till efterborgen.

Specifikation

  • Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2024
  • 4092
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider