Enkelt skuldebrev amorteringsplan pant 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med en amorteringsplan och ett pantavtal. Ett enkelt skuldebrev är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

Borgenären har en möjlighet att pantsätta skuldebrevet som säkerhet för ett åtagande. Om ett pantavtal ingås måste skuldebrevet hållas avskilt från den som har pantsatt det för att panten ska behålla sin giltighet.

Utgå från DokuMeras mall när du ska upprätta ett enkelt skuldebrev med en amorteringsplan och ett pantavtal.

Specifikation

  • Enkelt skuldebrev amorteringsplan pant 2024
  • 519
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider