Enkelt skuldebrev pant 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med ett pantavtal.

Ett enkelt skuldebrev riktar sig till viss person eller visst företag och är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

Pant är ett värdepapper, en fastighet eller en lös sak som tjänar som säkerhet för en fordran.

DokuMeras enkla skuldebrev för pant låter dig snabbt upprätta ett sådant skuldebrev och innehåller de viktigaste villkoren samt ett pantavtal som ett bihang.

Specifikation

  • Enkelt skuldebrev pant 2024
  • 947
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider