Enkelt skuldebrev utfärdat av privatpersoner - Med amortering och solidariskt betalningsansvar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett enkelt skuldebrev med en amorteringsplan och solidariskt betalningsansvar.

Ett enkelt skuldebrev är utfärdat till en viss namngiven person. Det fungerar som ett bevismedel för att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

Detta skuldebrev är utformat för situationer där flera privatpersoner ska teckna sig som solidariskt betalningsansvariga för skulden. Detta innebär att borgenären har rätt att kräva vilken som helst av gäldenärerna på betalning av hela skulden.

Specifikation

  • Enkelt skuldebrev utfärdat av privatpersoner - Med amortering och solidariskt betalningsansvar 2024
  • 3352
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider