Exklusivitetsklausul 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att infoga en exklusivitetsklausul i ditt avtal.

Exklusivitet att sälja en viss produkt eller tjänst är vanligt förekommande, främst för olika typer av distributionsavtal såsom leverans- och återförsäljaravtal.

Klausulen är avsedd att användas i det distributionsavtal som ska upprättas mellan parterna.

Tänk på att följa vid var tid gällande konkurrensrättsliga regler när du använder en exklusivitetsklausul. I övrigt råder avtalsfrihet mellan parterna.

Specifikation

  • Exklusivitetsklausul 2024
  • 5019
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider