Feleffektanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta och genomföra en feleffektsanalys, även kallad FMEA.

Syftet med en feleffektsanalys är att lyfta fram felrisker och bedöma dessa för att kunna prioritera förebyggande åtgärder. FMEA-metoden är ett systematiskt arbetssätt i grupp som objektivt värderar risker som kan tänkas förekomma hos en konstruktion eller en process.

Denna mall består av ett Excel-dokument som hjälper dig att upprätta en feleffektsanalys. Mallen innehåller en kort instruktion som beskriver hur dokumentet ska fyllas i och användas.

Specifikation

  • Feleffektanalys 2024
  • 2001
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider