Finanspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en finanspolicy för företaget. Syftet med att ha en policy rörande den finansiella verksamheten är att klargöra ansvarsfördelning och administrativa regler rörande området.

En policy innebär riktlinjer med inbäddad avsiktsförklaring och är till för att styra beslut, handling och uppnå specifika mål. Till skillnad från lagar och regler som ibland förbjuder specifika handlingar är avsikten med en policy snarare att vägleda till den handling som rimligen ger önskat resultat.

Med en policy kan du informera medarbetarna om hur de förväntas agera i och hantera olika situationer som kan förekomma i arbetslivet. En policy bör inte vara för omfattande. Det är bättre att komplettera med dokument som mer detaljerat beskriver riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska utföras i praktiken.

Utgå från DokuMeras mall Finanspolicy när du upprättar en policy för företagets finansiella verksamhet.

Specifikation

  • Finanspolicy 2024
  • 4521
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider