Finders fee-avtal 2024

Denna mall från DokuMera hälper dig att utforma ett Finders´s fee-avtal anpassat efter ditt företags behov och förutsättningar.

En Finder är en person eller ett företag som för ett visst annat företags räkning förmedlar kontakt mellan företaget och en utomstående i syfte att någon form av affärsuppgörelse dem emellan ska ske. Affärsuppgörelsen kommer således till stånd tack vare Finder´s medverkan. Finder erhåller Finder´s fee för förmedlandet, vilket kan sägas vara en form av provision, under förutsättning att kontakten faktiskt leder till en affärsuppgörelse mellan företaget och den utomstående.

Mallen bör så noggrant som möjligt anpassas efter parternas verksamhet, förutsättningar och behov.

Specifikation

  • Finders fee-avtal 2024
  • 4600
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider