Flödesschema för klientkännedomskontroll 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett flödesschema för klientkännedomskontroll.

Som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen behöver du känna dina kunder (KYC - Know Your Customer). Vilka åtgärder du behöver vidta beror bland annat på bransch och allmän riskbedömning, men också om din kund/klient är att bedöma som låg risk, normal risk eller hög risk. Den här mallen hjälper dig att få en indikation om hur långtgående åtgärder du behöver vidta i fråga om klientkännedom.

Flödesschemat är inte uttömmande, men kan ge dig en indikation om hur långtgående åtgärder du behöver vidta för att du ska uppfylla reglerna. Flödesschemat är primärt avsett för advokater och revisorer, men kan användas som utgångspunkt även för andra typer av verksamhetsutövare.

Specifikation

  • Flödesschema för klientkännedomskontroll 2024
  • 5425
  • 1,13
  • 3
  • docx
425 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider