Följesedel 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig följesedel, som följer med varor som levereras från företaget.

En följesedel är ett dokument med vissa uppgifter om varan (t.ex. varuslag och kvantitet) som skrivs ut i samband med expediering av order, eller registrering av faktura och som bifogas vid varuleverans. När varan överlämnas till köparen bör han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel. Följesedeln är juridiskt bindande och är en indikation på leverans av varor eller tjänster. Utan en följesedel kan varor endast levereras om en faktura redan har skapats.

Specifikation

  • Följesedel 2024
  • 1095
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider