Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna antalet fondemitterade aktier, totala antalet nya aktier, aktiekapitalets förändring och nödvändigt eget kapital vid en tänkt fondemission genom utgivande av nya aktier.

En fondemission innebär en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier. Däremot tillförs inget nytt kapital. En fondemission är en bokföringsåtgärd som innebär att vinstmedel eller annat fritt kapital omvandlas till bundet kapital. Utifrån alla aktieägares tidigare innehav erhåller dessa nya aktier som står i proportion till deras tidigare innehav. Beslut om en emission ska tas av bolagsstämman efter ett förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en emission. Detta bemyndigande kan vara begränsat i såväl tid som omfång.

Denna mall består av en räknare som utgår från att ägarna för ett visst antal gamla aktier får en ny aktie.

Specifikation

  • Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2024
  • 574
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider