Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en utförligt utformad force majeure-klausul som är avsedd att fogas till ett avtal som är skrivet på engelska.

Force majeure är en oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som ligger utanför parts kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. En force majeure-händelse kan, om den regleras i ett avtal, helt eller delvis frigöra en avtalspart från förpliktelserna i ett avtal.

Ofta bestämmer parterna hur en force majeure-klausul ska utformas och vad den ska innehålla. Force majeure aktualiseras oftast i avtalsförhållanden som sträcker sig över en längre tid.

Denna mall används företrädesvis tillsammans med mer komplicerade avtal, avtal som rör större belopp eller där det på annat sätt är påkallat att force majeure behandlas mer utförligt. Om du endast behöver en enklare force majeure-klausul har DokuMera en kortare engelsk mall för detta.

Specifikation

  • Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2024
  • 4332
  • 1,28
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider