Förfrågan om amorteringsuppskov 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att utforma en förfrågan om amorteringsuppskov på grund av tillfälliga problem med likvida medel.

Om låntagaren har ekonomiska problem, främst beroende på yttre faktorer som försenad leverans och liknande, kan denne skicka en förfrågan om uppskov med amorteringsbetalningarna. Vanligtvis medges inte sådana uppskov.

I vissa fall kan det ligga i både låntagares och långivares intresse att få till stånd ett uppskov med betalning av amorteringar. Detta beror på att det finns en risk för att långivaren att inte få tillbaka sina pengar för det fall låntagaren kommer på obestånd.

Specifikation

  • Förfrågan om amorteringsuppskov 2024
  • 504
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider