Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över de förhållanden som köparen ska beredas möjlighet att granska vid en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av rörelse, ofta även kallad inkråmsöverlåtelse.

Förteckningen kan med fördel fogas som bilaga till en avsiktsförklaring avseende företagsöverlåtelse. Förteckningen innehåller områden så som finansiell information, anläggningstillgångar, verksamhetens framtidsutsikter med mera.

Specifikation

  • Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2024
  • 2072
  • 1,25
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider