Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist när kollektivavtal finns.

Innan arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet måste han eller hon förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han eller hon är bunden av kollektivavtal. Detsamma ska iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den organisationen.

Arbetsgivaren måste således göra en förhandlingsframställan till en arbetstagarorganisation om en arbetstagare som ska sägas upp är ansluten till en organisation. Mallen hjälper dig att upprätta denna förhandlingsframställan.

Specifikation

  • Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2024
  • 4265
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider