Förmånsbilspolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för förmånsbil på engelska för ditt företag.

Förmånsbilen är en skattepliktig anställningsförmån och får användas såväl vid resor i tjänsten som för privat bruk. En förmånsbil ägs eller leasas av företaget.

Denna mall består av en färdig förmånsbilspolicy som du lätt kan anpassa efter ditt företags specifika behov. Policyn reglerar områden rörande försäkring, skötsel, drivmedel och säkerhet.

Specifikation

  • Förmånsbilspolicy Engelsk 2024
  • 4979
  • 1,17
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider