Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en försäkran att följa en arbetsmiljöplan.

Det finns många arbetsmiljörisker när byggnads- och anläggningsarbeten utförs. Det beror bland annat på att förutsättningarna vid dessa arbeten skiljer sig mycket åt. Inte sällan bedrivs arbeten på olika ställen samtidigt på byggarbetsplatsen. Det är också vanligt förekommande att flera entreprenörer jobbar med projektet samtidigt. För att minska riskerna på byggarbetsplatsen ställer Arbetsmiljöverket krav på aktörerna i bygg- och anläggningsarbetet gemensamt upprättar en arbetsmiljöplan.

Med hjälp av den här mallen kan den som befinner sig på en byggarbetsplats att intyga att han eller hon har förstått sina skyldigheter samt förstått innehåller i arbetsmiljöplanen.

Ta gärna del av DokuMeras mall Arbetsmiljöplan (ID 5061).

Specifikation

  • Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2024
  • 5119
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider