Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett förslag till beslut, enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital (AK), i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Ett företag som förbrukat mer än 50 procent av sitt aktiekapital kan tvingas träda i likvidation. Detta kan förhindras genom emission. Ett beslut om likvidation eller emission fattas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och när denna ska samlas till en extra bolagsstämma ska en kallelse skickas ut minst två veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av ett färdigt förslag till beslut om likvidation som enkelt kan kompletteras eller ändras med egen information.

Specifikation

  • Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2024
  • 2643
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider