Förstadagsintyg 2024

Denna mall från DokuMera kan du använda om du har en medarbetare som måste styrka behovet av sjukledighet med intyg från första dagen.

Vid misstanke om missbruk av sjuklönereglerna kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren redan från första dagen styrker sjukdom med intyg från läkare eller tandläkare, s.k. förstadagsintyg. I samband med detta kan arbetsgivaren även anvisa vilken läkare eller vårdinrättning som ska utfärda intyget. Beslut om begäran om att arbetare fortsättningsvis ska uppvisa förstadagsintyg, och anvisande av läkare ska meddelas i förväg. Åtgärderna ska dessutom föregås av samråd med den lokala fackliga organisationen.

En arbetsgivare har rätt begära förstadagsintyg:

- När en anställd har hög sjukfrånvaro, 6 gånger på 12 månader (3 gånger på 6 månader)

- Vid missbruksrehabilitering

- Vid generell överenskommelse i kollektivavtalet

Arbetsgivaren bör undersöka behoven av möjligheterna av anpassning och rehabilitering innan beslut om förstadagsintyg fattas. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ska vara tidsbegränsat.

Specifikation

  • Förstadagsintyg 2024
  • 4523
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider