Förteckning brandskyddsutrustning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över brandskyddsutrustning på ditt företag, med plats för upp till 300 objekt.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Det innebär en skyldighet att tillhandahålla utrustning för livräddning vid brand och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Specifikation

  • Förteckning brandskyddsutrustning 2024
  • 1529
  • 1,42
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider