Förteckning - managementprinciper 2024

Denna mall från DokuMera innehåller en förteckning över värdefulla managementprinciper som ditt företag kan styras utifrån.

Principerna i mallen kallas för The Toyota Way. Principerna bygger på respekt för de anställda och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Specifikation

  • Förteckning - managementprinciper 2024
  • 5085
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider