Förteckning tillgångar skulder och obeskattade reserver 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över en enskild firmas tillgångar, skulder och obeskattade reserver inför en överlåtelse av verksamheten från en enskild firma till ett aktiebolag. Detta dokument använder du som bilaga till Överlåtelseavtal EF till AB (4419) och Protokoll beslut om övertagande av firma (4420).

En förteckning över en enskild firmas tillgångar, skulder och obeskattade reserver upprättas för att säljaren och köparen ska få en överblick över vad det är som ska överlåtas. En förteckning kan även användas som underlag när verksamhetens värde ska uppskattas och bestämmas.

Denna mall består av ett register för skulder, tillgångar och obeskattade reserver. Registret är färdigt att fyllas i och den totala summan för skulder, tillgångar och obeskattade reserver räknas ut automatiskt.

Specifikation

  • Förteckning tillgångar skulder och obeskattade reserver 2024
  • 4422
  • 1,33
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider