Förvaltningsåtagande - stiftelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förvaltningsåtagande i fråga om en stiftelse.

För att en stiftelse överhuvudtaget ska anses ha bildats måste någon först godta att förvalta stiftelsen. Stiftelsen förvaltas av antingen en styrelse (egen förvaltning) eller en förvaltare (anknuten förvaltning). Denna mall hjälper dig att upprätta ett sådant förvaltningsåtagande.

Specifikation

  • Förvaltningsåtagande - stiftelse 2024
  • 5323
  • 1,14
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider