Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper ledningsgruppen att förstå sin roll i företaget.

Ledningsgrupper kan ha olika funktioner. De kan exempelvis vara till övervägande del rådgivande eller beslutande. De kan också arbeta till övervägande del strategiskt eller operativt. Genom det här frågeformuläret kan ledningsgruppen kartlägga hur arbetet sker och ligga till grund för diskussioner vilken roll ledningsgruppen i just ert företag egentligen ska ha.

Specifikation

  • Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2024
  • 5070
  • 1,16
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider