Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2024

Denna mall från DokuMera är ett frågeunderlag som hjälper dig att bedöma konfliktrisken inom ett företag.

Att konflikter uppstår på en arbetsplats är inget ovanligt. Och konflikter är inte alltid av ondo utan kan vara ett tecken på att medarbetarna känner stort engagemang för verksamheten. Svåra konflikter som påverkar verksamhet och personal negativt är dock inte bra. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Den här mallen innehåller ett stort antal frågeställningar som hjälper dig som arbetsgivare att undersöka om det finns förbättringsområden inom företaget när det gäller förebyggande av konflikter.

Ta hjälp av DokuMeras mall Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag för att göra en bedömning av konfliktrisken i ditt företag.

Specifikation

  • Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2024
  • 4614
  • 1,21
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider