Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2024

Denna mall är till för dig som ska göra en leverantörsbedömning.

Det kan finnas flera olika anledningar till att utföra en leverantörsbedömning. Du kan exempelvis vilja utvärdera en leverantörs finansiella styrka för att försäkra dig om att leverantören inte riskerar att gå i konkurs. Ibland är det också intressant att titta på leveransförmågan hos leverantören eller hur dennes kvalitetssystem ser ut.

DokuMeras frågeunderlag för leverantörsbedömning är en bred mall som ger dig möjlighet att se över allt ifrån kvalitet och miljö till leveranssäkerhet och servicenivå.

Ta hjälp av DokuMeras mall Frågeunderlag för leverantörsbedömning när du ska genomföra en leverantörsbedömning genom självskattning.

Specifikation

  • Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2024
  • 4624
  • 1,22
  • 8
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider