Framtidsfullmakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt.

När du upprättar en framtidsfullmakt bestämmer du hur dina ekonomiska och personliga angelägenheter ska skötas i framtiden när du inte längre är förmögen att besluta om det själv. Framtidsfullmakten fungerar därför som ett komplement till traditionella fullmakter och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap.

En framtidsfullmakt måste vara skriftlig. Det måste vidare framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller. Framtidsfullmakten ska bevittnas av två vittnen.

Mallen är ett exempel på en oinskränkt framtidsfullmakt, vilket innebär att fullmaktshavaren har rätt att vidta alla de åtgärder som krävs för att sköta fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter. Om du endast vill ge fullmaktshavaren en begränsad rätt är det enkelt att ange detta i mallen.

Specifikation

  • Framtidsfullmakt 2024
  • 4755
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider