Friskvårdspolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en friskvårdspolicy på engelska för ditt företag.

Friskvård är ett brett begrepp men kan sägas syfta till att bibehålla eller skapa god hälsa och välbefinnande. En friskvårdspolicy syftar till att främja de anställdas hälsa inom företaget och genom att i viss mån subventionera aktiviteter som främjar hälsa. Policyn visar även att företaget värdesätter de anställdas hälsa och välbefinnande.

Mallen är tänkt att ange ramarna för det stöd som företaget ger till de anställdas fritidsaktiviteter. Stödet ges genom att helt eller delvis betala anställdas utgifter för motion eller massage.

Mallen låter dig enkelt fylla i det belopp med vilket företaget önskar stödja varje anställds friskvård. Givetvis går det också att anpassa den efter ditt företags specifika behov.

Specifikation

  • Friskvårdspolicy Engelsk 2024
  • 4982
  • 1,17
  • 2
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider