Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja en ansökan om förkommet aktiebrev.

Enligt 6 kap. 6 § ABL måste en ansökan om dödande av förkommen handling insändas till Bolagsverket om aktieägaren önskar få nya aktiebrev som ersätter de gamla.

Dödandeprocessen tar minst ett år då en kungörelse om dödandet ska annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för ansökan ska vara minst ett år. Bolagsverket utfärdar ett föreläggande där det uppmanar den som vet något om aktiebrevet att anmäla det.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta en ansökan om att aktiebrevet fortfarande inte har återfunnits efter ovan nämnda tidsfrist och att Bolagsverket därför kan fatta beslut om dödning.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2024
  • 3633
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider